Νεώτερη επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο και τη Δ.Ε του ΤΜΕΔΕ με την οποία ζητείται για άλλη μια φορά η εφαρμογή του Κανονισμού Εκδόσεως Εγγυητικών Επιστολών του Ταμείου