Εξεύρεση  λύσεως που θα δώσει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των ημιτελών  έργων  που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑνΕΚ, ζητά η Ένωση με επιστολή της  προς τον Ειδικό Γραμματέα,αρμόδιο διαχείρισης του Προγράμματος.