Λόγω  των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στους Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας  και των συνεπειών του πρωτοφανούς για τη χώρα ακραίου καιρικού φαινομένου Daniel,  η Ένωση ζητά   από την Υπουργό Εσωτερικών την άμεση έκδοση αποφάσεως για την αναβολή διενέργειας  Δημοσίων Διαγωνισμών   και την  αναστολή προθεσμιών  ανάθεσης και  εκτέλεσης των Δημοσίων Συμβάσεων.