Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Ένωση χαιρετίζει την απόφαση για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και θέτει στη διάθεση του Υπουργείου την εμπειρία της και τις γνώσεις της προκειμένου να συμβάλλει στο έργο αυτό.

Η επιστολή της Ένωσης βρίσκεται εδώ