Δεδομένου ότι αποφασίστηκε από την FIEC και την EIC η σύσταση μίας Ευρωπαϊκής Ομάδας “Task Force – Ukraine” για την διοργάνωση της ανάπλασης της Χώρας της Ουκρανίας και την ανοικοδόμησή της  και ζητήθηκε από την ΠΕΔΜΕΔΕ, ως ιδρυτικό μέλος της FIEC,  να συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία, η Ένωση απηύθυνε επιστολή στην ηγεσία της Χώρας, με την οποία ενημερώνει για την πρόταση αυτή και ζητά τον συμβουλευτικό ρόλο των αρμόδιων Υπουργών.