Η απόφαση της Δ.Ε του ΤΜΕΔΕ για την νέα μείωση του ποσού των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους βοήθησε σημαντικά τα μέλη της Ένωσης, αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ προς τη Διοίκηση του Ταμείου.