Σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών, που εξομοιώνονται με στάση πληρωμών εκτελεσμένων εργασιών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη  και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ  διαπιστώνει η Ένωση και αποστέλλει επιστολή  στους αρμόδιους Υπουργούς και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού της  Χώρας.

“Επιπλέον το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει ήδη σταματήσει προ πολλού τις πληρωμές”  επισημαίνει στην επιστολή της η Ένωση και ζητά   την άμεση εξόφληση των οφειλομένων και τη διατήρηση συνεχούς χρηματοδοτικής ροής  προκειμένου να  ομαλοποιηθούν οι πληρωμές  των εκτελεσμένων εργασιών των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και να μην διαλυθούν οι  εν εξελίξει  συμβάσεις.