Η Ένωση ζητά από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων την άποψή της για τη νομιμότητα της επιβολής της κράτησης υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων, αναφέροντας ότι κατά την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕΔΜΕΔΕ  η κράτηση αυτή αποτελεί έμμεσο φόρο υπέρ τρίτων και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η επιστολή της Ένωσης βρίσκεται εδώ