Η Ένωση απέστειλε επιστολή  προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα “Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)”