Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις και την πρόοδο του διευρωπαϊκού Προγράμματος Construction Blueprint μέσα από το ενημερωτικό φυλλάδιο που κυκλοφορεί και μπορείτε να δείτε εδώ.