Στις 4, 5 & 6 Απριλίου πραγματοποιήθηκε υβριδική συνάντηση των εταίρων του έργου RenovUP για την εκπαίδευση των Επικεφαλής Έργων καθώς και Υπεύθυνων Εργοταξίων στη διαχείριση έργων που αφορούν την ανακαίνιση κτιρίων στην Ευρώπη.

Η συνάντηση των εταίρων από 5 Ευρωπαϊκές Χώρες (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία) πραγματοποιήθηκε τόσο διαδικτυακά όσο και διά ζώσης στο Radom της Πολωνίας και οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών ημερών επικεντρώθηκαν στο κομμάτι του Προγράμματος Κατάρτισης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της ικανότητας των εκπαιδευομένων να κατανοήσουν καλύτερα την ανακαίνιση συνολικά.