Μελέτη που παρουσιάστηκε από την Εθνική Ομοσπονδία του Κατασκευαστικού κλάδου της Ισπανίας, (Confederación Nacional de la Construcción (CNC)) αποκαλύπτει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών οδήγησε τέσσερις στις δέκα Eταιρείες (39,5%) στον Kλάδο να ακυρώσουν ή να αναστείλουν τις εργασίες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η CNC επισημαίνει την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Κατασκευαστικός Kλάδος στην Ισπανία και προτρέπει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εν εξελίξει έργων.

Η CNC θεωρεί επίσης ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών απειλεί τη βιωσιμότητα αυτών των έργων, καθώς έχει οδηγήσει σε αύξηση του συνολικού κόστους των έργων σε ποσοστό που αγγίζει κατά μέσο όρο το 22,2%.

Προειδοποιεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις, το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό που πρέπει να αναλάβει μια Eταιρεία σε περίπτωση που αποφασίσει να εγκαταλείψει ένα έργο, καθώς οι κυρώσεις μπορεί να είναι το 0,02% της σύμβασης ή να κυμαίνονται μεταξύ 1000 και 2000 ευρώ ημερησίως. Η CNC προτείνει διάφορα μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκαλούνται από την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών.