“Να μας ενημερώσετε άμεσα για τις ενέργειές σας επί των θιγομένων θεμάτων στη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ”, αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή   της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Αγίας Παρασκευής