“Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται επιβράδυνση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων”, απαντά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην διαμαρτυρία της Ένωσης για καθυστερήσεις πληρωμών έργων χρηματοδοτούμενων από τα Προγράματα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” και “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”. και εξηγεί τους λόγους