Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της FIEC που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στην Κύπρο, διοργανώθηκε και Συνέδριο με θέμα “Η Αειφορία των Κατασκευών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής”.
Εκτός από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί η Αειφορία στις Κατασκευές παρουσιάστηκε γενικότερα και το όραμα της FIEC για την Αειφορία καθώς οι Κατασκευές είναι στενά συνδεδεμένες με την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, την πράσινη μετάβαση και τις πολιτικές απαλλαγής από τον άνθρακα.
Διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.