Κοινή επιστολή των Ε.Ο. με θέμα την διατήρηση του ειδικού λογαριασμού της Δ15