Προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα μέλη της Ένωσης και ειδικά αυτά που ανήκουν στα Περιφερειακά της Τμήματα, η Ένωση προχώρησε σε συμφωνία με εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της να αποκτήσουν την ψηφιακή υπογραφή τους μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης με μικρό αντίτιμο. 

Όσα ενήμερα  μέλη επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτή την νέα υπηρεσία της Ένωσης μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ (υπεύθυνη : Ελένη Παπαγιάννη τηλ. 2103614978) προκειμένου να αποκτήσουν τόσο ψηφιακή υπογραφή όσο και το USB-Token σε προνομιακές τιμές.