Στις 7 & 8 Απριλίου η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε σε συνάντηση των εταίρων του προγράμματος DigiCVET, που πραγματοποιήθηκε τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κάνουν χρήση συγκεκριμένων εργαλείων αλλά να εκπαιδευτούν σχετικά με τα κοινά χαρακτηριστικά και την εφαρμογή των κύριων διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων. Η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει αναλάβει την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με την ψηφιοποίηση της επικοινωνίας στο Κατασκευαστικό κλάδο τόσο μέσω της χρήσης του BIM όσο και της επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας.

Το έργο DigiCVET έχει ως στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό κλάδο καθώς στο εγγύς μέλλον περίπου 9 στις 10 θέσεις εργασίας θα απαιτούν τουλάχιστον απλές αλλά και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο «Το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.