Στις 6 Απριλίου, η ΠΕΔΜΕΔΕ από κοινού με Ευρωπαίους και Ασιάτες εταίρους του προγράμματος ‘CCP-LAW, Climate change policy and law’ πραγματοποίησαν διαδικτυακή συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η πρόοδος του έργου μέχρι τώρα καθώς και η προετοιμασία του Study Visit στην Χιρόνα, που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στην Ισπανία, για να δοθεί η ευκαιρία στο ακαδημαϊκό προσωπικό από τις χώρες εταίρους να παρακολουθήσουν τη διδακτική διαδικασία, τα μαθήματα και άλλα λειτουργικά ζητήματα των σχετικών πτυχίων που προσφέρονται, προωθώντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών και απόψεων για καινοτόμες μεθοδολογίες διδασκαλίας.

Ο ευρύτερος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και προσαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών στον πεδίο της νομοθεσίας για την Κλιματική Αλλαγή και συγκεκριμένα, η δημιουργία και ενσωμάτωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την Παγκόσμια Πολιτική και το Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή, το οποίο θα προσφέρεται σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ή εναλλακτικά ως προπτυχιακού διπλώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το website του έργου: https://ccp-law.eu/el/