Στο πλαίσιο του προγράμματος SUSODCO η ΠΕΔΜΕΔΕ δημοσίευσέ το τέταρτο και τελευταίο Newsletter του έργου, του οποίου εταίρος είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Εντός του Newsletter θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε σχετικά με τα βασικά αποτελέσματα του έργου καθώς και του μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για να οδηγηθούμε σε αυτά.

Το έργο SUSODCO επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ικανοτήτων, την προώθηση, την προβολή και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του κοινωνικού διαλόγου στον Κατασκευαστικό κλάδο από τα κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σημειώνουμε πως ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεσμό διαβούλευσης αναγνωρισμένο από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεσμική διαδικασία ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της δικαιοσύνης, με βασικό στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Μπορείτε να βρείτε το Newsletter εδώ.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις περιφερειακές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SUSODCO για να προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο στη Σλοβενία, την Κροατία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα μπείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://susodco.eu/