Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών ζητώντας για άλλη μια φορά να μην υπολογίζονται τα δικαιώματα προαίρεσης στον υπολογισμό των καλούμενων τάξεων στο διαγωνισμό