Με απόφαση της Δ.Ε. της Ένωσης (Πρακτικό Νο 3/08 συνεδρίασης της  Διοικούσας Επιτροπής της ΠΕΔΜΕΔΕ της 08/07/08) συγκροτήθηκε το Γραφείο Ατομικών Επιχειρήσεων (τριμελές) που θα επιλαμβάνεται θέματα ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Επικεφαλής του Γραφείου Ατομικών Επιχειρήσεων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης κ. Χρήστος Παππάς και μέλη οι κ. Παύλος Καλοβυρνάς και Εμμανουήλ Φραγκουλόπουλος, μέλη της Αντιπροσωπείας της Ένωσης.

Επισύναψη κειμένου του Γραφείου Ατομικών Επιχειρήσεων