Με ικανοποιητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 10/2/2023 σε αίθουσα του ξενοδοχείου  Du Lac η ετήσια γενική συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου της ΠΕΔΜΕΔΕ, στην οποία παρευρέθηκαν ο
Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης και ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης κ.Ευθύμιος  Αναγνωστόπουλος.
Η συνέλευση ξεκίνησε με τον απολογισμό πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής του πΠριφερειακού Τμήματος Ηπείρου κατά το έτος 2022 από τον Πρόεδρο κ.Ντάτση, όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Τμήματος προς τους τοπικούς φορείς και οι ενέργειες υπέρ των μελών του. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός του Περιφερειακού Τμήματος για το έτος 2022 και ο προϋπολογισμός για το 2023 από τον Γραμματέα-Ταμία του Τμήματος κ. Ντζόιδο. Η έγκριση αυτών έγινε ομόφωνα από τη γενική συνέλευση.
O Πρόεδρος της Ένωσης κ. Δακτυλίδης, και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Αναγνωστόπουλος ενημέρωσαν τα μέλη του τμήματος για όλες τις εξελίξεις στον τομέα των Δημοσίων Έργων. Απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών και έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Μετά το πέρας της συνέλευσης ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος και παρατέθηκε δείπνο στο οποίο τα μέλη του τμήματος είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές και απόψεις για το μέλλον του Κλάδου.