"Στόχος μας είνα να μην απολεσθούν κονδύλια και να λειτουργήσουν όλα τα έργα. Για να καλυτερεύσει η ποιότητα των έργων χρειάζεται η συνεργασία όλων των εμπλοκόμενων φορέων. Εμείς δε θέλουμε να αιφνιδιάσουμε κανένα. Πρόθεσή μας είναι να μην απεντάσσονται τα έργα, αλλά να αποκαθίστανται οι βλάβες" τόνισαν, εκτός των άλλων, οι κ. κ. Θ. Παπαϊωάννου και Ν. Κουρής.