Η ΑΑΔΕ εξέδωσε την εγκύκλιο 2008/2022, που αφορά σε θέματα φορολογικής μεταχείρισης της απώλειας κεφαλαίου λόγω αρνητικής απόδοσης επενδύσεων.

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.