Οριστική διαγραφή απαιτήσεων – Σχετικές διευκρινίσεις παρέχονται με την υπ΄αριθμ. 2205/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ