Στις  21 – 22 Φεβρουαρίου 2023  πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το final event του Erasmus+ project Construction Blueprint for skills, του διευρωπαϊκού αυτού Προγράμματος όπου συμμετέχουν 24 εταίροι από 12 χώρες. Σε αυτό το εβληματικό πρόγραμμα την Ελλάδα εκπροσωπεί η ΠΕΔΜΕΔΕ και η ΑΚΜΗ. Η ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσωπήθηκε σε όλες τις εκδηλώσεις από τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη καθώς και τα στελέχη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ένωσης.

Την πρώτη ημέρα στο final International meeting παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του Προγράμματος, ενημερώθηκαν οι εταίροι για την κατάσταση σε όλα τα πακέτα εργασίας που εμπλέκονται και έγινε και παρουσίαση των εξελίξεων των pilot trainings για τις τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες που είναι η Ψηφιοποίηση (Digitalization), η Ενεργειακή Αποδοτικότητα (Energy Efficiency) και η Κυκλική Οικονομία (Circular Economy), που διενεργήθηκαν σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Δόθηκαν συγχαρητήρια σε όλους τους εταίρους για την ενεργή και συνεπή συμμετοχή τους και επίσης στον συντονιστή τον Fundación Laboral de la Construcción για το δύσκολο έργο που είχε αναλάβει και στο οποίο ανταποκρίθηκε με επιτυχία.

 

Την δέυτερη ημέρα παρουσιάστηκαν σε ένα ξεχωριστό event με πολλούς προσκεκλημένους τα τελικά ευρήματα αυτού του 4ετούς έργου κατά τη διάρκεια τριών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με υψηλού επιπέδου πάνελ αφιερωμένο στις δεξιότητες για την Ψηφιοποίηση, την Κυκλική Οικονομία και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Κατασκευές.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Nicolas Schmit, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η πράσινη μετάβαση απαιτεί από όλους μας να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και ζούμε. Αυτό επηρεάζει σημαντικά τον Κατασκευαστικό τομέα, καθώς απαιτούνται νέες τεχνικές κατασκευής για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών και ασφαλούς ενέργειας,  ενώ οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού συνεχίζονται   και απαιτούνται περισσότεροι ειδικευμένοι εργαζόμενοι. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καταστεί ο Κατασκευαστικός τομέας πιο ελκυστικός, ιδίως για τους νέους, και να παρασχεθούν οι κατάλληλες δεξιότητες και προσεγγίσεις.»

Στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής και μέσω της δημιουργίας τομεακής συμμαχίας δεξιοτήτων (SSA), βασικοί ευρωπαϊκοί τομεακοί οργανισμοί και πάροχοι ΕΕΚ συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη καινοτόμων μέσων για την αντιμετώπιση των κενών και των ελλείψεων δεξιοτήτων και για την αντιστοίχιση της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα, στηρίζοντας παράλληλα τη μετάβαση προς έναν βιώσιμο κατασκευαστικό τομέα.

Στη συνέχεια είχαν διοργανωθεί και πραγματοποιήθηκαν 3 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης πάνω στις τρεις θεματικές ενότητες που πραγματεύεται το Πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης  στρογγυλής τραπέζης για την Ψηφιοποίηση, ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας EFBWW κ.  Tom Deleu, εξήγησε: «Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις χαιρετίζουν την πρωτοβουλία  για πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας και για τη μείωση της έκθεσης σε μη ασφαλείς και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, η ψηφιοποίηση και η καινοτομία παρεμποδίζονται σήμερα από επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε φθηνό εργατικό δυναμικό. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και ο κοινωνικός διάλογος είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο για έναν ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιο και ισότιμο». Σε αυτό το πάνελ συμμετείχε και η κα Ηλέκτρα Παπαδάκη  Team leader at the European Commission. Construction and built environment policy.

Στη συνέχεια, στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την Κυκλική Οικονομία, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC), κ. Domenico Campogrande, δήλωσε: «Αν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε τους στόχους της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, θα πρέπει επίσης να καταβληθούν σημαντικές πρόσθετες προσπάθειες για τη «μετάβαση δεξιοτήτων». Και αυτό απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών: των επιχειρήσεων, των εκπροσώπων των εργαζομένων, των δημόσιων αρχών, των οργανισμών κατάρτισης».

Τέλος,  στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οικοδόμων (EBC),κ.  Fernando Sigchos Jiménez, τόνισε : «Η σημασία της ανακαίνισης κτιρίων για να καταστούν ενεργειακά αποδοτικότερα και, ως εκ τούτου, η ανάγκη κατάλληλης κατάρτισης των επαγγελματιών που είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη αυτών των φιλοδοξιών, φαίνεται πλέον προφανής. Ως εκ τούτου, η επαγγελματική κατάρτιση για τον Κατασκευαστικό τομέα πρέπει να ιεραρχηθεί, να ενισχυθεί, να χρηματοδοτηθεί και να επαναπροσδιοριστεί καλύτερα, ώστε να υπάρχουν αρκετοί ποιοτικοί εργαζόμενοι και επιχειρηματίες και να υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για την επίτευξη των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων έως το 2050».

Η τελευταία συνεδρία της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένη στο Σύμφωνο για τις δεξιότητες στον Κατασκευαστικό τομέα. Η προϊσταμένη μονάδας πολιτικής κατασκευών της ΓΔ GROW (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), κα Katharina Knapton-Vierlich, κατέληξε στο συμπέρασμα: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για ένα βιώσιμο, ψηφιακό και στέρεο οικοσύστημα κατασκευών, στο οποίο οι δεξιότητες διαδραματίζουν καίριο ρόλο. Η κατασκευή και το δομημένο περιβάλλον διαμορφώνουν την ιδιωτική και επαγγελματική μας ζωή και τα ασφαλή, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια είναι απαραίτητα. ”

Με την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου κλήθηκαν όλοι όσοι είχαν υπογράψει το Pact of Skills  (ειδικό σύμφωνο για τις δεξιότητες) να βγουν και μία αναμνηστική φωτογραφία.

Η τελευταία ενότητα του event έκλεισε με την διοργάνωση τριών παρουσιάσεων από ειδικούς σχετικά με την συνάφεια του Προγράμματος σε τρία ακόμη θέματα όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες και η κινητικότητα των εργαζομένων. Σε αυτό το τμήμα της εκδήλωσης και για την θεματική ενόμητα γυναίκες η ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσωπήθηκε από το μέλος της Δ.Ε. Δρ. Αντώνιο Πανά, ο οποίος απάντησε σε καίριες ερωτήσεις πάνω στο θέμα αυτό.