Στις 9-10  Μάϊου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΒUNG με την συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Στο πλαίσιο του τελικού συνεδρίου παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό παιχνίδι “BUNG” που  αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής κτιρίων μηδενικής ενέργειας και την ενθάρρυνση ενεργειακά αποδοτικών συμπεριφορών μεταξύ των κατοίκων των κτιρίων αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του έργου: The project – BUNG (bung-project.eu)