Εκδόθηκε η Ετήσια Αναφορά Κατασκευαστικής Δραστηριότητας 2018 της FIEC, Key Figures 2018 που καταγράφει συνοπτικά σε αριθμούς τα ποσοστά που αντιπροσωπεύει η βιομηχανία των κατασκευών σε όλους τους τομείς (απασχόληση, αριθμός επιχειρήσεων, συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα), αποτυπώνοντας μία συνολική εικόνα του κατασκευαστικού τομέα στις χώρες μέλη της FIEC.