Εκδόθηκε η Ετήσια Αναφορά Δραστηριότητας 2012 της FIEC, http://www.fiec.eu/en/cust/documentrequest.aspx?DocID=42387  που αποτυπώνει τα χαρακτηριστικα στοιχεια του κατασκευαστικού τομέα στις χώρες μέλη της FIEC.

Σε γενικές γραμμές τα στοιχεία της ύφεσης και η στασιμότητα είναι εμφανή σε όλες σχεδόν τις χώρες της Κοινότητας, ενώ υπάρχει παράλληλα μεγάλη δραστηριότητα απο πλευράς FIEC, Εθνικών Οργανώσεων και της Κοινότητας, στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέων ευκαιριών στην αγορά.