Στις 27 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έφθασαν σε πολιτική συμφωνία για το «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility).
Αυτό προβλέπει την διάθεση 50 δις για υποδομές την περίοδο 2014-2020. Από αυτά, τα 32 δις αφορούν υποδομές μεταφορών, τα 9 ψηφιακές και τα 10 ενεργειακές υποδομές.
Στους όρους διάθεσης περιλήφθηκε πολύ σημαντικός όρος για τις σχετικές συμβάσεις:
“Προκειμένου να επιτευχθεί ευρύς και ίσος ανταγωνισμός στα έργα που ωφελούνται από το ταμείο
οι συμβάσεις πρέπει να έιναι συνεπείς με τους στόχους και τις περιστάσεις των έργων. Οι συμβατικοί όροι
πρέπει να γράφονται σε τέτοιο τρόπο ώστε να κατανέμουν ισομερώς τους κινδύνους, με στόχο την μεγιστοποίηση της κοστολογικής αποτελεσματικότητας και την πιο αποτελεσματική απόδοση του συμβολαίου. Αυτή η αρχή πρέπει να εφαρμόζεται είτε χρησιμοποιείται διεθνές είτε εθνικό πρότυπο σύμβασης.”
Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ ζητάει από τα κράτη μέλη κάτι τέτοιο.
Η προσθήκη αυτή έγινε χάρη και στις παρέμβασεις της FIEC και της EIC.