Σε ανανεωμένη και  “ψηφιακή” πλέον μορφή η FIEC παρουσίασε στην Γενική Συνέλευση του Ιουνίου (2019) την έκδοση με τίτλο “FIEC Annual Report 2019”  που περιλαμβάνει τις δράσεις της Ομοσπονδίας απολογιστικά.

Σε ψηφιακή μορφή μπορείτε να το δείτε εδώ.