Η διαδικασία εξόφλησης των δικαστικών αποφάσεων των Δήμων βρίσκεται σε αναστολή επισημαίνει η Ένωση στον Υπουργό Εσωτερικών και ζητά τις ενέργειές του για να ολοκληρωθούν οι καταβολές στους δικαιούχους