Ενα  ανησυχητικό  φαινόμενο  στους διαγωνισμούς  ανάληψης δημοσίων συμβάσεων διαπιστώνει η ΠΕΔΜΕΔΕ το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα στην επιστολή της προς τον Υπουργό Υποδομών αναφέρει  ότι ορισμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις καταθέτουν φάκελο προσφοράς σε διαγωνισμούς  παραλείποντας την προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  και ζητά  τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την οριστική εξάλειψη του  φαινομένου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο  διαγωνισμός του Δήμου Αθηναίων για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού.