Στις 14 Απριλίου η FIEC συνδιοργάνωσε το 2ο συνέδριο Eurobridge αφιερωμένο στη συντήρηση και την ασφάλεια των γεφυρών στην Ευρώπη. Στην εκδήλωση συζητήθηκαν οι προκλήσεις που απαιτούνται, όσον αφορά στη συντήρηση των υποδομών γενικά και ειδικότερα των γεφυρών, για την επίτευξη των στόχων των Πράσινων Συμφωνιών της ΕΕ και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. “Γεφυρώνοντας” το διάλογο μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων της ΕΕ και του Κατασκευαστικού κλάδου, το συνέδριο συγκέντρωσε περίπου 100 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων της ΕΕ, εκπροσώπων Αρχών, Εμπειρογνωμόνων έρευνας και καινοτομίας και εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα. Κατά τη διάρκεια των 3 στρογγυλών τραπεζιών του Συνεδρίου που ασχολήθηκαν με α) την επιθεώρηση και διαχείριση, β) τις  περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γεφυρών & γ) τα νέα επαγγέλματα για τη διαχείριση γεφυρών, οι ομιλητές παρουσίασαν τα πιο πρόσφατα σημεία αναφοράς για τη διαχείριση γεφυρών, καθώς και περιπτώσεις βέλτιστων πρακτικών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Αναφερόμενος στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ο Piero Petrucco, Αντιπρόεδρος της FIEC, υπεύθυνος του τομέα “Αειφορία” και Διευθύνων Σύμβουλος της ICOP (Ιταλία), τόνισε ότι “είναι σημαντικό οι Κατασκευαστικές Οργανώσεις να βοηθούν τις εταιρείες στην πορεία προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα  μέσω επιχειρησιακών εργαλείων”.

Η εξασφάλιση μιας καλά συντηρημένης υποδομής ήταν μεταξύ των βασικών μηνυμάτων που μετέφερε ο José-Michael Chenu, Αντιπρόεδρος της FIEC, στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συνεδρίου, ο οποίος συγκεκριμένα δήλωσε ότι  “Η FIEC έχει επανειλημμένα υποστηρίξει τη σημασία της τακτικής συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών, της υιοθέτησης καινοτόμων υποδομών και της ταχείας υλοποίησης των έργων αυτών. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ”.
Ανέφερε επίσης πώς οι δυσλειτουργικές γέφυρες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερο οικονομικό κόστος και να δημιουργήσουν αρνητικές συνέπειες στις κυκλοφοριακές ροές.

Η FIEC έχει δραστηριοποιηθεί πολύ ενεργά στην προσπάθεια να προωθήσει την όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξη νομοθεσία στον τομέα αυτό, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ένα πρώτο βήμα προς την κάλυψη του έλειψης  συντήρησης των έργων στην Ευρώπη.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.