Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέγραψε πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στην καταβολή του ΦΠΑ , στην αναστολή των πλειστηριασμών και στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.