Να επανέλθει η συντομότερη διαδικασία έκδοσης των εγγυητικών επιστολών ζητά απο το Ε.Τ.Α.Α. με εγγραφό της η ΠΕΔΜΕΔΕ