Παραθέτουμε την Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Εκλογές της Ένωσης