Αναδημοσιεύουμε το άρθρο του website ypodomes.gr σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η κατανομή των πόρων προβλέπεται στους ακόλοθους τομείς:

Ανταγωνιστική οικονομία και ψηφιακή μετάβαση 

Περιβάλλον, ενέργεια και πολιτική προστασία 

Μεταφορές και ευρυζωνικά δίκτυα 

-Απασχόληση, εκπαίδευση και κοινωνική προστασία 

-Χωρικές παρεμβάσεις και αστική ανάπτυξη