Ενημερωθείτε για τον διαγωνισμό του ΟΛΠ για την ανάδειξη Αναδόχου για τις Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου εδώ