επισημαίνει η ΠΕΔΜΕΔΕ με επιστολή που απέστειλε στις λοιπές Εργοληπτικές Οργανώσεις

 

letter2