Με εγγραφό της η ΠΕΔΜΕΔΕ επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη της σύστασης του ΜΗ. Κ. Ι. Ε