Προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση λόγω της μέχρι σήμερα υποεκτέλεσης του ΠΔΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης εξέδωσε σχετικές οδηγίες