Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως τις 21/04/2020 η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) για την ένταξή των επιχειρήσεων  στο χρηματοδοτικό σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.