Μετά την ανάδειξη από την ΠΕΔΜΕΔΕ του προβλήματος ως προς την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας ο Υφυπουργός Εργασίας απέστειλε τη συνημμένη επιστολή στον Διοικητή του ΕΦΚΑ για τις δικές του ενέργειες.