Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται στην Τοπική Δ/νση Δωδεκανήσου του ΕΦΚΑ  μεγάλες καθυστερήσεις σχετικά με την ικανοποίηση των αιτημάτων των Εργοληπτών για να λάβουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις μη οφειλής των έργων που εκτελούν, στοιχείο απαραίτητο για την εξόφληση των πιστοποιήσεων.

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου ζητά την επίσπευση των εν λόγω διαδικασιών.