Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Γεώργιος Ρωμοσιός με την από 30.06.2015 επιστολή του στον Πρωθυπουργό της Χώρας επισημαίνει την δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει όλες οι επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου (από τις ατομικές μέχρι και τις μεγάλες) και κάνει έκκληση για ανάληψη πρωτοβουλίας που θα αποτρέψει την ολοσχερή καταστροφή των επιχειρήσεων και την συνακόλουθη των οικογενειών των εργαζομένων σε αυτές.