Κατόπιν της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, η προμήθεια του χάλυβα έχει καταστεί πολύ δύσκολη. Η Ευρώπη έχει απαγορεύσει την εισαγωγή χάλυβα από τη Ρωσία ενώ παράλληλα, η παραγωγή χάλυβα στην Ουκρανία έχει ανασταλεί λόγω του πολέμου. Υπό κανονικές συνθήκες, η Ρωσία αντιπροσωπεύει το 15,17% των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα στην Ευρώπη, ενώ η Ουκρανία το 5,7%.

Η εισαγωγή προϊόντων χάλυβα έχει προσωρινά ανασταλεί λόγω προστατευτικών μέτρων. Η FIEC εκφράζει την ανησυχία της για την εφαρμογή αυτών των μέτρων για όσο διαρκέσει ο πόλεμος.

Το πρόβλημα εντοπίζεται ιδιαίτερα για προϊόντα οπλισμένου χάλυβα, όπου η Ουκρανία αποτελεί έναν από τους βασικούς εξαγωγείς.

Για τους παραπάνω λόγους η FIEC ζητά την προσωρινή αναστολή των περιοριστικών μέτρων για το χάλυβα, καθώς και την προσωρινή αναστολή δασμών της ΕΕ στα προϊόντα χάλυβα.

Δείτε την επιστολή της FIEC προς την Ε.Ε.εδώ