Η αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων έχει επιφέρει σοβαρότατα προβλήματα στην επαγγελματική δραστηριότητα των Εργοληπτών, αφού δεν δύνανται να εκδώσουν πιστοποιητικά για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και για υπογραφή δημοσίων συμβάσεων.

Η Ένωση με επιστολή της στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητά την δυνατότητα έκδοσης όλων των πιστοποιητικών ηλεκτρονικά από τα Πρωτοδικεία της χώρας.