Άμεση συμμετοχή στη διαδικασία ρύθμισης θεμάτων σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών